K.I.T.T.
KNIGHT INDUSTRIES TWO THOUSAND

VYBAVENIE & FUNKCIE

AIM LASER
- Manuálne zameriavanie KITTovho laseru v prípade, že to nemôže urobiť počítač.
AIR VAC
- Vytvorí v kabíne vákuum, používa sa hlavne na vyčistenie interiéru od dymu.
ALPHA CIRCUIT
- Okruh Alfa je časť KITTovho hlavného riadiaceho systému.
ANAMORPHIC ANALYZER
- KITT môže určiť čo spôsobilo škodu.
ANAMORPHIC EQUALIZER
- [Vidieť nad vstupom]
ANHARMONIC SYNTHESIZER
- Syntetizátor. Môže napodobniť rôzne zvuky [policajné sirény a pod.].
ARM LASER
- Manuálne odpálenie KITTovho laseru v prípade, že to nemôže urobiť počítač.
ASSIGN
- Označenie spínača, kde nie je pridelená žiadna funkcia [špekulácia].
AUD/VID PLAYBACK
- Prehrávanie audio alebo video záznamov.
AUD/VID RECORD
- Nahrávanie audio/video záznamov.
AUD/VID TRANSMIT
- Používaný na rozprávanie cez PA sytémy, alebo reproduktory.

AUDIO BANK
- Databanka audio záznamov.
AUDIO PLAYBACK
- Prehrávanie audio záznamov.
AUTO CRUISE
- Automatická jazda. V tomto režime preberá riadenie vozidla KITT. Používa pri tom rozličné systémy, napr. radar ktorý odhaľuje prípadné prekážky pred vozidlom a krátkodosahovú vizuálnu analýzu prostredia. Taktiež navrhne najkratšiu možnú cestu podľa máp.
AUTO CURRENCY DISPENSER
- Automat na výdaj bankoviek v KITTovom interiéri.
AUTO DOORS
- Automatické otváranie KITTových dverí.
AUTO PHONE
- Autotelefón
AUTO ROOF L
- Otvorenie ľavej časti strechy.
AUTO ROOF R
- Otvorenie pravej časti strechy.
AUTO VAC
- KITTov samočistiaci systém.
AUTO WINDOWS
- Automatické sťahovanie okien.
BLOOD ANALYZER
- Umožňuje KITTovi zistiť cudzie elementy v krvi a určiť krvný tlak.
BOOST 1
- Umožní KITTovi zvýšenie horizontálnej rýchlosti.
BOOST 2
- Menej výkonná forma Turbo Boostu.
BOOST 3
- Výkonnejší ako Boost 2, ale menej ako Turbo Boost.
BRITE
- Zapínanie diaľkových svetiel.
C
- Convertible Mode. Zasunie KITTovu strechu, takže je z neho dvojmiestne otvorené vozidlo. Táto funkcia sa využíva na rekreačné účely.
CANCEL
- Zrušenie katapultovania sedadiel.
CHEMICAL ANALYZER
- KITT môže určiť zloženie a pôvod substancie umiestnenej v analyzéri.
CO2
- KITTov hasiaci systém. Používa kysličník uhličitý.
COMPREHENSIVE CONFIGURATION ANALYZER
- Analyzuje slabiny vozidiel alebo budov.
COMPUTER AI
- Umelá inteligencia. KITT je v podstate superpočítač na kolesách. Jeho "mozgom" je mikroprocesor Knight Industry 2000, ktorý je centrom kybernetického logického modulu, ktorý si uvedomuje sám seba. Umožňuje KITTovi myslieť, učiť sa, komunikovať a interakciu s ľuďmi. KITT má vlastnú osobnosť so zmyslom pre suchý humor. Tiež má zábavný systém, umožňujúci prehrávať hudbu, video a hrať videohry. Podľa epizódy Dead of Knight má KITT 1000 MB  pamäť s 1 nanosekundovou rýchlosťou. Podľa epizódy Ten Wheel Trouble je jeho budúca kapacita neobmedzená a môže pridať až 10 GB za deň. KITTove sériové číslo je AD227529.
EJECT LEFT
- Katapultovanie vodiča. Pri aktivácii špecifikované sedadlo katapultuje vodiča do požadovanej výšky. Počítač automaticky nastaví silu potrebnú pre katapultovanie vypočítanú z hodnôt ako sú hmotnosť objektu a rýchlosť vozidla.
EJECT RIGHT
- Katapultovanie spolujazdca.

ELECTRICAL GENERATION MODE
- Elektrinu generujúci mód.
ELECTROMAGNETIC FIELD DISRUPTOR
- Ruší elektromagnetické pole [radar, ploštice, rádiové signály, sledovacie zariadenia].
ELECTROMAGNETIC FIELD GENERATOR
- Vytvorí elektromagnetické pole [prerušovač poistiek].
EMERGENCY BRAKING SYSTEM
- Pohotovostný brzdový systém skladajúci sa z troch brzdových panelov, ktoré po aktivácii zvýšia aerodynamický odpor, čím spomalia vozidlo. Používa sa na prudké spomalenie alebo zabrzdenie vozidla v super rýchlom chode [Super Pursuit Mode].

EVADE
- Jazda v kruhu.
FIRE
- Pozri Flame Thrower.
FLAME THROWER
- Plameňomet. Je umiestnený v zadnej časti automobilu.
GEOLOGICAL ANALYZER
- Umožňuje KITTovi preskúmať pôdu.
GRAPHIC TRANSLATOR
- Umožňuje vytvoriť obraz podľa slovného opisu.
GROUND-AIR SURVEILLANCE
- Umožňuje KITTovi monitorovať aktivity vo vzduchu.
GRAPPLING HOOK
- Vystreľovací hák, kovový bodec s hákom na konci. KITT ním môže zachytávať a priťahovať predmety.
HIGH TENSILE REFLECTORS
- Špeciálne štíty ktoré dokážu odchýliť laser.
HOMING DEVICE
- Sledovacie zariadenie v KITTovi ktoré nadácia používa na jeho lokalizáciu.
HYDRAULIC LIFT
- Zvýši KITTovu svetlú výšku podvozku.
IMAGE
- Aktivuje infračervený sledovací rozsah.
INFRARAY
- Rozšírená verzia röntgenového skúmania, ktorá využíva infračervené žiarenie pre väčšiu presnosť.
INFRARED
- Pozri Infrared Tracking Scope.
INFRARED TRACKING SCOPE
- Rozšírená verzia funkcie Tracking Scope, ktorá na skúmanie využíva infračervené žiarenie. Rozsah: 10 míľ.
LASER
- KITT je vybavený laserovým zdrojom.
LIC
- Takto sa volala funkcia "Lic Plate" v 3-tej a 4-tej sérii.
LIC PLATE
- Preklopí KITTovu poznávaciu značku na číslo "KNI 667."
MANUAL OVERRIDE
- prenechá všetko počítačové riadenie Michaelovi.

METAL SCAN
- Špeciálny skener navrhnutý na skúmanie kovov.
MICRO JAM
- Microwave Jammers. Mikrovlnné rušiče, ktoré umožňujú rušiť elektrické bezpečnostné systémy.
MICRO LOCK
- Používa sa na zablokovanie brzdových systémov áut.
MICROPULSE
- Vysiela signál k objektu v KITTovom dosahu a aktivuje ho.
MICROWAVE IGNITION SENSOR
- Umožnuje KITTovi aktivovať iné motory.
MISSILE
- KITT môže vystreliť malú raketu spod svojho nárazníka.
MOLECULAR BONDED SHELL
- Molekulárne tvrdený plášť. KITT je obrnený vrstvou "Tri-Helical Plasteel 1000 MBS" [Molecular Bonded Shell], ktorá ho chráni pred takmer všetkými formami strelných zbraní a výbušných zariadení. Plášť chráni každú časť vozidla vrátane pneumatík.
NORMAL CRUISE
- Normálna jazda. Táto funkcia umožňuje operátorovi plnú kontrolu nad vedením vozidla.
OIL SLICK
- Vytvorí olejovú škvrnu na vozovke. Tento systém je umiestnený v zadnej časti automobilu pri poznávacej značke.
OLFACTORY SCAN
- KITTov pachový snímač.
OXYGEN VENT
- Okysličenie KITTovho interiéru.
PARACHUTE
- Padák ktorý sa vystrelí z KITTovej strechy.
PASSIVE LASER RESTRAINT SYSTEM
- Pasívny laserový obmedzovaci systém. Mimoriadne efektívny systém zabezpečujúci bezpečnosť pasažierov v aute počas vysokých rýchlostí.
PHONE TAP
- Používa sa k odpočúvaniu telefónnych rozhovorov.
POLICE/RADIO FREQUENCY
- umožňuje KITTovi napojiť sa na policajnú frekvenciu.
POLYPHONIC SYNTHESIZER
- KITT môže s jeho použitím vytvárať hudbu.
POWER
- Štartovanie motora.
PRINTER
- Tlačiareň.
PROTECT
- Ochranný systém. Automaticky zatiahne KITTove okná a aktivuje Passive Laser Restraint System.
PURSUIT
- Prenasledovanie alebo stíhací chod.
PYROCLASTIC LAMINATION
- Pyroklastická laminácia. KITT je chránený tepelne odolnou impregnačnou vrstvou, ktorá dokáže odolávať nepretržitým teplotám až do 800 °F [426 °C].
RADAR
- Názov hovorí sám za seba.
RANGE
- Nastavenie radarového rozsahu.
RAPID CYCLE
- Používa sa v spojení s funkciou Hydraulic Lift, ktorá zvyšuje KITTovu svetlú výšku. Rapid Cycle opakovane a v rýchlom slede zvyšuje a znižuje výšku podvozku.
RETRO-ROCKETS
- Brzdiace rakety. Spôsob pomocou ktorého môže KITT zastaviť v priebehu pár sekúnd.
REVERSE TURBO BOOST
- To isté ako Turbo Boost ale s opačným smerom pôsobenia.
ROCKET BOOST
- Ďalšia funkcia podobná funkcii turbínového zosilňovača [Turbo Boost].
ROCKET FIRE
- KITT môže vystreliť raketu alebo magnéziovú svetelnú raketu.
SECURITY ALERT
- Výstražný signál ktorý upozorní vodiča na nebezpečenstvo pred vozidlom.
SELF DIAGNOSTIC ANALYZER
- KITTov diagnostický program.
SILENT MODE
- Umožňuje KITTovi tichý, nehlučný chod.
SKI MODE
- Tento mód iniciuje jazdu na 2 kolesách na pravej alebo ľavej strane. Ski Mode možno použiť pri jazde dopredu aj dozadu. Stabilitu automobilu udržuje počítač.
SMOKE RELEASE
- Dymová clona, ktorá zníži viditeľnosť za vozidlom.
SPECTRO-GRAPH
- Dokáže analyzovať minerálne objekty, obsah kovov a plynov tým, že analyzuje svetlo ktoré sa odráža alebo je emitované objektom.
SPEECH SYNTHESIS MODULE
- Zmení hlas osoby na hlas niekoho iného. Používaný iba pre telefónne hovory.
SUB-ZERO
- Okamžite zníži teplotu v KITTovi na 0 stupňov.
SUPER PURSUIT MODE
- Super rýchly chod. Umožňuje KITTovi prudké zvýšenie rýchlosti až o 40 %, pričom zmení KITTovu konfiguráciu.
SURVEILLANCE MODE
- Sledovací mód. Aktivuje výstražné systémy ako: infračervenú detekciu, röntgenové žiarenie, audio/video nahrávky, pohybové senzory. Umožňuje KITTovi zachytiť pohyb, osoby a vozidlá v okruhu 100 yardov.
SURVEILLANCE LOCK
- Zaistí automobil v KITTovom sledovacom rozsahu.
SYSTEM
- Ochranná funkcia, ktorá chráni KITTove pamäťové dosky a aktivuje zariadenie proti krádeži, ktoré spôsobí každému kto sa dotkne elektrický šok.
TDS
- Neidentifikovateľná funkcia [Možno Theft Deterrant System?].

TEAR GAS
- Slzný plyn.
TERMO DYNAMIC GENERATOR
- Vypustí pneumatiky na unikajúcom vozidle.
THIRD STAGE AQUATIC SYNTHESIZER
- Umožnuje KITTovi plávať vo vode.
TINTED WINDOWS
- Zfarbenie KITTových okien.
TRACKING SCOPE
- Sledovací rozsah. Umožňuje sledovanie určitého automobilu.
TRACTIONS SPIKES
- Vysunie bodce na zadných pneumatikách a umožní dobrý záber aj v strmom teréne.
TRAFFIC CONTROL SYSTEM
- Umožní KITTovi ovládať dopravné semafory.
TRAJECTORY QUIDANCE SYSTEM
- Umožní KITTovi urobiť kdekoľvek 90 stupňový oblúk.
TRUNK LID
- Otvorí KITTov batožinový priestor.
TURBO BOOST
- Turbínový zosilňovač. Umožňuje KITTovi preskakovať prekážky do výšky 50 stôp. Jeho ďalšou funkciou je krátkodobé zvýšenie rýchlosti. Jeho funkcie riadi počítač.
ULTRA SCAN
- Zložitejší stupeň bežného skenovania.
ULTRA MAGNESIUM CHARGES
- Používa sa na oklamanie teplom navádzaných rakiet.
ULTRASONIC FREQUENCY
- Ultrazvuková frekvencia. Môže byť použitá napr. na rušenie rádiovej frekvencie.
VITAL SIGN SCANNER
- Systém na zisťovanie životných funkcií. Dokáže zistiť životné funkcie osoby nachádzajúcej sa v KITTovom dosahu. Kontroluje údaje ako sú krvný tlak a činnosť srdca.
VOICE ANALYZER
- Analyzátor hlasu umožňuje KITTovi odhaliť v hlase strach alebo klamstvo
VOICE PROJECTION
- Projekcia KITTovho hlasu cez reproduktor.

VOICE SYNTHESIZER
- KITT môže napodobniť hlas inej osoby.
VOLTAGE DEDUCTION COIL
- Dokáže zväčšiť alebo zmenšiť elektrický prúd. Je lokalizovaný pod predným nárazníkom.
WINCH
- Stiahne späť vystreľovací hák.
X-RAY
- Röntgenové skúmanie.
ZOOM-IN
- Zväčší obraz na monitore.

| K.I.T.T.
|
TECHNICKÉ ÚDAJE
| VYBAVENIE & FUNKCIE
| SUPER PURSUIT MODE
HOME
| NEWS | O SERIÁLI | K.I.T.T. | K.A.R.R. | OBSADENIE | FOTOGALÉRIA
EPIZÓDY | ČLÁNKY | FAQ | MULTIMÉDIÁ | CHRONOLÓGIA | GAMES
| DVD & VHS
SCENÁRE | TRIVIA | HLÁŠKY | ČO AK?
| NEZROVNALOSTI | SPINOFFS | ODKAZY