K.A.R.R.
KNIGHT AUTOMATED ROVING ROBOT

KARR [Knightov Automatizovaný Rýchly Robot] je prvý prototyp automobilu budúcnosti navrhnutý Wiltonom Knightom, so všetkými KITTovými vymoženosťami. Primárnou funkciou KARRovho programu je sebazáchova. Jeho správanie sa riadi len logikou.

Wilton Knight si uvedomil chybu v programovaní a preto KARRa deaktivoval. KARR bol umiestnený v budove, z ktorej mali neskôr urobiť Knightovo múzeum technológie v Los Angeles a mal byť rozobratý. V návale práce na to však nebol čas. Wiltonovi skrížil cestu Michael, keď ho postrelili a musela sa tiež dokončiť nová verzia auta [KITT].

Do budovy v ktorej sa nachádzal KARR sa vlámali dvaja tuláci, Tony a Rev, ktorí ho nedopatrením aktivovali. Pri úniku z budovy KARR takmer zrazil Michaela. Tony a Rev začali KARRa zneužívať na krádeže. S jeho pomocou vykradli niekoľko bánk. Tony dokonca uniesol Bonnie, pretože KARR potreboval údržbu v dôsledku dlhodobej nečinnosti.

Michael s KITTom sa KARRa pokúsili zničiť pomocou rezonančného laseru, ktorý KITTovi nainštalovala Bonnie. Laser sa mohol použiť iba 2-krát, inak by vybil KITTovi batérie. Navyše, aby bol zásah účinný, bolo potrebné mieriť na KARRov infračervený senzor 2 sekundy. Pokus s laserom bol neúspešný. Pri ďalšej konfrontácii s KITTom takmer došlo k čelnej zrážke. KARR vybočil z cesty, aby sa vyhol KITTovi, keďže jeho primárnym programom je sebazáchova. Pri tomto manévri KARR spadol z útesu a explodoval...

O dva roky neskôr Michael s KITTom zistili, že KARR prežil pád. Na pobreží ho zahrabaného v piesku našiel John Stanton so svojou priateľkou Mandy. Michael s KITTom sa o jeho existencii dozvedeli iba náhodou, keď KITT zachytil signály vysielané na frekvencii ich súkromného nosiča. KARR využil Johna na krádež alfa-kondenzátorov a vylepšeného laseru z kamióna Nadácie.

KARR potom naplánoval prepad transportu peňazí, ktorí bol len zásterkou. Jeho skutočným cieľom bol Michael s KITTom. KARR na KITTa vystrelil z laseru, ale Michael použil KITTove zrkadlové štíty. Laserový lúč sa odrazil a zničil KARRovi laserový zdroj. Nakoniec sa obidve autá rozbehli proti sebe a použili Turbo Boost. Zrážku prežil iba KITT s Michaelom. Z KARRa zostali len trosky, jeho CPU však zostalo neporušené...
HOME
| NEWS | O SERIÁLI | K.I.T.T. | K.A.R.R. | OBSADENIE | FOTOGALÉRIA
EPIZÓDY | ČLÁNKY | FAQ | MULTIMÉDIÁ | CHRONOLÓGIA | GAMES
| DVD & VHS
SCENÁRE | TRIVIA | HLÁŠKY | ČO AK?
| NEZROVNALOSTI | SPINOFFS | ODKAZY