TEAM KNIGHT RIDER
AUTOMOBILY


DANTE

Dante je modifikovaný športový úžitkový automobil. Je mobilným veliteľským stanoviskom. Rýchly, univerzálny, robustný a jeho osobnosť je Kyleovým extrémom. Zatiaľ čo mu Kyle chce vnútiť svoje zásady pe mier a harmóniu, Dante chce presadiť svoje názory v jeho britskom štýle. Rád si doberá Kylea pre jeho očividnú náklonnosť k Jenny. Rád zneisťuje svojich pasažierov. A nikdy neváha zraziť hrebienok svojmu vodičovi.

vodič: Kyle


BEAST

Dukeove auto je terénny automobil. Je vybavený navijakmi a laserovým kanónom. Beast je tvrdohlavý. Má vlastnú osobnosť. Nepáči sa mu prijímať príkazy od Duka a nezdráha sa mu to povedať. Je tiež zahundraný. Je to súčasťou jeho pôvabu. Je zbláznený do Jenny. Stále sa pýta prečo nemôže byť pridelená jemu. Kedykoľvek sa Jenny vezie v Beastovi, robí všetko preto, aby pre ňu bola jazda komfortná a príjemná. Beast je jediný čo dokáže narušiť Dukeovu chladnokrvnosť. Majú medzi sebou zvláštny vzťah, niečo medzi priateľstvom a nenávisťou. Beast je však k Dukeovi lojálny a urobil by čokoľvek, aby ho ochránil.

vodič: Duke


DOMINO

Auto Jenny je modifikovaný Mustang s vysokým výkonom a exotickým hlasom. Je náprotivkom Jenny - rýchla, uhladená a sexy. Rada navádza Jenny aby viac riskovala, obzvlášť vo svojom osobnom živote. Domino si rada doberá ostatné autá čo často vedie k sporom a osobným urážkam. Jenny to berie s rezervou. Napriek tomu, Domino je opakom Jennynej opatrnosti a rezervovanosti. Istým spôsobom sú vlastne priateľky. Je trochu nezvyčajné vidieť ženu v pôsobivom aute, ktorá by mala jednať viac žensky a byť otvorenejšia k záujmu mužov.

vodič: Jenny


KAT

Kat je hybridný motocykel, ktorý sa môže spojiť s iným a vytvoriť tak vysoko rýchle vozidlo. Je opakom svojej tajomnej jazdkyne. Má silný zmysel pre morálku a tradičné chápanie dobra a zla, ktoré často skríži cestu Erice a jej plánom. Keď Erica poodhalí svoje šaty, aby mohla infiltrovať nepriateľské územie, Kat si nemôže pomôcť a zdôrazňuje Erice, že je to nevkusné. A predsa, ak majú vozidlá počítačovú simuláciu osobnosti svojich vodičov, je Kat pridelená práve k tajuplnej Erice. Ako môže charakter Kat zodpovedať Ericinmu? Tvrdí sa, že Ericina amorálna osobnosť je pravdepodobne len fasáda.

vodič: Erica


PLATO

Plato je druhou polovicou hybridného vozidla, ktoré vznikne po spojení s Ericiným motocyklom. Plato a Trek majú jedinečný vzťah. Plato je jediný kto rozumie Trekovi a naopak. Je to podobné ako keby si Trek vytvoril svojho najlepšieho priateľa. Symbióza človeka a počítača je najefektívnejšia s týmito dvoma osobnosťami. Plato rozpráva tak rýchlo, že často iba Trek chápe o čom hovorí. Keď to rozoberieme podrobnejšie, môže Plato recitovať poéziu, alebo dialógy z televíznych show.

vodič: Trek


TEAM KNIGHT RIDER
SPINOFFS

HOME | NEWS | O SERIÁLI | K.I.T.T. | K.A.R.R. | OBSADENIE | FOTOGALÉRIA
EPIZÓDY | ČLÁNKY | FAQ | MULTIMÉDIÁ | CHRONOLÓGIA | GAMES
| DVD & VHS
SCENÁRE | TRIVIA | HLÁŠKY | ČO AK?
| NEZROVNALOSTI | SPINOFFS | ODKAZY