APRIL CURTIS
[REBECCA HOLDEN]

April Curtis nastúpila na miesto Bonnie Barstow v roku 1983, keďže Bonnie mala v tom čase iné plány.

April bola KITTovou mechaničkou, asistovala pri plnení misií a bola Devonovou osobnou asistentkou.

Nainštalovala KITTovi Silent Mode [tichý chod] a pridala mu Aquatic Synthesizer. Jej prítomnosť ani odchod zo seriálu neboli nikdy vysvetlené.

Predtým než nastúpila k Nadácii, pracovala v cestovnej kancelárii.

| ← OBSADENIE
HOME | NEWS | O SERIÁLI | K.I.T.T. | K.A.R.R. | OBSADENIE | FOTOGALÉRIA | EPIZÓDY
ČLÁNKY | FAQ | MULTIMÉDIÁ | CHRONOLÓGIA | GAMES | DVD & VHS | SCENÁRE
TRIVIA | HLÁŠKY | ČO AK??? | NEZROVNALOSTI | SPINOFFS | ODKAZY