design stránky a obsah copyright © 2007 mark smith. všetky práva vyhradené. Knight Rider™ je ochrannou známkou spoločnosti Universal City Studios, Inc. Táto stránka a jej obsah nie je autorizovaná spoločnosťou Universal City Studios, Inc. ani inými vlastníkmi práv k produktom na tejto stránke a je len nekomerčným dielom. │ Copyright Optimalizácia Sitemap Kontakt